Sorteringsguiden

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen sorterar du ut och lämnar på bland annat återvinningscentraler och återvinningsstationer. Sorteringsguiden hjälper dig slänga rätt sak på rätt plats.

Vad vill du bli av med?