För dig som bor i villa eller radhus

Som villa- och radhusägare måste du enligt lag ha ett abonnemang för sophämtning. SRV sköter sophämtningen för dig som bor i villa eller radhus i Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn.

Om du har synpunkter på din sophämtning är du välkommen att kontakta kundservice eller anmäla till exempel utebliven sophämtning direkt på webben.

Här hittar du hur vi vill att du ställer kärlen inför hämtning

Tilläggstjänster

Utöver tjänsterna som ingår i basutbudet erbjuder vi tilläggstjänster om du vill ha utökad, minskad eller förändrad avfallshantering. Tillläggstjänsterna medför att hämtningsavgiften blir högre eller lägre.

Hämtning av grovavfall vid tomtgräns

Beställ hämtning av grovavfall vid tomtgräns

Fler kärl (190 liter) för brännbart avfall

Om du vill beställa fler kärl för brännbart avfall än de som är standard kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Våra kärlPDF

Större sopkärl (240 liter) för brännbart avfall

Känns ditt sopkärl alldeles för litet. Då kan du enkelt byta till ett större kärl.
Byte av storlek på sopkärlet görs avgiftsfritt.

Beställ större sopkärl

Våra kärlPDF

Mindre sopkärl (140 liter) för brännbart avfall

Känns ditt sopkärl alldeles för stort. Då kan du enkelt byta till ett mindre kärl.
Byte av storlek på sopkärlet görs avgiftsfritt.

Beställ mindre sopkärl

Våra kärlPDF

Hemkompostering av allt köksavfall

Kompostering kan göras efter godkänd anmälan till miljökontoret i din kommun. Tjänsten ger den lägre avgiften. Om du vill beställa hemkopostering av köksavfall kontakta kundservice.

Hämtning av kärlet inne på tomten när det ska tömmas

För dig som bor i villa, ej radhusområde, kan du beställa tjänsten där sophämtarna går in på tomten och hämtar dina sopkärl. Om du vill beställa hämtning av tomthämtning kontakta kundservice.

Tvättning av sopkärl

Vi tvättar ditt sopkärl mot en avgift. Kärl 1-5 kostar 903 kr/st och kärl 6 och fler kostar 180 kr/st (inkl. moms).

Beställ tvättning av sopkärl

Container

Vi hyr ut container för trädgårdsavfall eller grovsopor så du enkelt kan bli av med avfall från till exempel en renovering eller städdag.

Beställ container

Dela sopkärl med granne

Möjlighet att dela sopkärl med grannen. Anmäl till miljökontoret i din kommun.

Latrinhämtning

Latrinkompostering kan göras efter godkänd anmälan till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun. Tjänsten är ett krav om du inte har kommunalt vatten och avlopp eller septitank.

Om du vill beställa latrinhämtning kontakta kundservice.

Uppehåll

Gör upphåll i din sophämtning om du under en tid inte använder ditt hus. Det är miljökontoret på kommunen som beviljar uppehåll i sophämtningen. Tänk på att ditt passerkort till återvinningscentralen inte fungerar under uppehållet. När kommunen har beviljat ditt uppehåll meddelar de oss och då hämtar vi hem kärlen och behåller dessa tills din sophämtning ska starta igen och då levererar vi kärlen åter till dig.

Ansökningsblankett för din kommun hittar du här

Anmäl ägarbyte

Som villa- och radhusägare måste du enligt lag ha sophämtning. Om du säljer ditt hus överlåter du ditt sophämtningsabonnemang på den nya ägaren genom att anmäla ägarbyte till oss.

Ny fastighet

Har du byggt nytt på Södertörn? Som villa- och radhusägare måste du enligt lag ha sophämtning. Registrera din nya fastighet här.

Ändra året-runt-hämtning & sommarhämtning

Här kan du ändra din året-runt-hämtning av hushållssopor till sommarhämtning eller tvärtom.

Ändra sopkärlsstorlek

Känns ditt sopkärl alldeles för litet eller kanske för rymligt? Här kan du enkelt beställa en storlek på ditt kärl, som passar dig bättre.

Sorterahemma

Vill du ha möjlighet att sortera matavfall, förpackningar, tidningar, batterier och ljuskällor redan vid tomtgränsen? Då är Sorterahemma något för dig!

Matavfallssortering

Är du intresserad av att börja sortera ut ditt matavfall hittar du all information du behöver här!

Taxor och avgifter

Det beror delvis på att hushållen i våra kommuner är så duktiga på att källsortera, det kostar pengar att förbränna sopor

All avfallshämtning betalas i förskott. Som fastighetsägare betalar du för hämtning även om det inte finns något avfall vid hämtningstillfället. Det gäller även om hämtningen inte kan utföras på grund av olika hinder som gör att vi inte kan komma åt kärlet.  Från och med 2008 gäller en och samma renhållningstaxa för de olika kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Här hittar du våra taxor och avgifter

Byte av kärlstorlek
Byte av storlek på sopkärlet kan göras högst en gång om året.
Varje hushåll får byta sopkärl avgiftsfritt en gång, därefter kostar varje byte 506 kr (2019).

Ändring av tjänst
Byter du tjänst börjar detta gälla först vid nästakommande kvartalsfaktura. Vi krediterar inte belopp på den senaste fakturan.

SRVs respektive kundens ansvar

 • Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor.
 • Uppdraget utförs av SRV återvinning AB.
 • Kommunfullmäktigte i respektive kommun tar årligen beslut om föreslagen renhållningstaxa.
 • Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).
 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insam­ling och behandling av avfallet.
 • Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter.
 • Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB.
 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhål­landena förändras.
 • Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller plats som kommunen anvisat, på det sätt som SRV anvisat. Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta.
 • Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplat­sen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att paketera avfallet på ett sådant sätt att tömningen av kärlen fungerar tillfredställande även på vintern, t ex genom attta loss eventuellt fastfrusna sopor. 
 • Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka

Här hittar du våra taxor och avgifter

Hjälp din sophämtare i vinter!

Under den kalla årstiden händer det att sopor fryser fast i botten av kärlet och gör att det inte kan tömmas ordentligt. Det bästa sättet att undvika detta är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor.

 • Låt blött avfall rinna av ordentligt i vasken innan det läggs i påsen för att undvika att påsen fryser fast i kärlet.
 • Lägg några tidningssidor i botten på påsen
 • Släng hushållspapper, vita/oblekta servetter eller rivna äggkartonger tillsammans med matavfallet som suger upp en hel del av det fuktiga i påsen.
 • Låt påsen ligga i en hink utomhus någon timme innan du lägger den i kärlet, men tänk på att fåglar och andra djur inte kan komma åt den.
 • Titta till kärlet inför tömning och försök peta loss de påsar som frusit fast på kärlets botten eller på sidorna.

Snöskottning

Under vintern kan oplogade och osandade vägar minska vår framkomlighet och öka risken för halkolyckor. Du kan enkelt hjälpa till att förebygga olyckor och uteblivna hämtningar genom att:

 • Skotta och sanda hämtningsvägen så att den blir is- och snöfri.
 • Ta bort snövallar mot gatan.
 • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg.
 • Skotta generöst runt kärlen och ta bort snö från sopkärlens lock (extra viktigt för dig som har Sorterahemma då den sophämtningen sker manuellt).

För dig med Sorterahemma eller matavfallssortering har vi även tips på hur du hanterar den bruna påsen under vintern. Du hittar tipsen på matavfallssidan under fliken "tips om påsen". 

Vid mycket snö ställer vi ut containrar för hushållen där du som kund kan lägga dina sopor när det inte är framkomligt för våra bilar.

Sådana uppställningsplatser är vid affären på Torö, Skälingebyväg på Lisö, och för Muskö vid tunneln och Mickrums brygga, ev. också vid affären ute på Muskö.