SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Information coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den påverkan som det nya coronaviruset och COVID-19 har på hela samhället vill vi på SRV återvinning ge information kring hur vi arbetar i denna situation, eventuella förändringar samt vad du som kund bör tänka på.

SRV följer händelseutvecklingen noga. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att vi kan hämta dina sopor och att våra återvinningscentraler ska fortsätta vara öppna. Dock finns det några saker vi skulle vilja uppmärksamma dig som kund på nu när risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

 • Sophämtningen ska fungera som vanligt men kan ibland bli försenad till följd av höjda säkerhetskrav för vår personal. Låt ditt kärl stå framme om vi inte tömt det enligt schema. Vi ber om överseende med detta.
 • Vi kan genomföra förändringar såsom begränsa öppettider, tjänster eller införa restriktioner om vi bedömer att det behövs för att minska på smittspridning.
 • Håll dig uppdaterad. Vår hemsida uppdateras löpande med viktig information. Vi följer folkhälsomyndighetens råd och baserar våra beslut på dessa. Ibland kan ett beslut ske med kort varsel och vi ber dig som kund besöka vår hemsida löpande.
 • Mobil ÅVC i skärgården och Dalarö ställs in hela 2020. Vi hänvisar till våra fasta återvinningscentraler. Läs mer i frågor och svar nedan.
 • Fittja ÅVC är stängd under hela juli månad.
 • Övriga återvinningscentraler håller tillsvidare stängt måndagar från och med 6 juli 2020.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information om Coronaviruset hittar du även på Krisinformation.selänk till annan webbplats och på 1177.selänk till annan webbplats.

Senaste information om vad som gäller för dig som kund hittar du här. Vi uppdaterar löpande information.

Frågor och svar angående SRV och coronaviruset (COVID-19).

Varför stänger ni fasta ÅVC på måndagar?

Vi stänger våra ÅVC:er på måndagar för att vi ska kunna möta efterfrågan med vår befintliga bemanning och samtidigt säkerställa att vi även fortsättningsvis följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer (max antal besökare på 50 personer och säkerhetsavstånd om 2 meter mellan individer). Vi gör det även för att kunna stärka och säkerställa bemanningen under helgerna.

Kommer ni öppna ÅVC på måndagar igen efter sommaren?

Vi kan inte svara på detta idag. Det beror bland annat på hur Covid-19 pandemin utvecklas. Vi håller vår hemsida uppdaterad med aktuell information om öppettider.

Vad behöver jag tänka på inför besöket på ÅVC?

 • Har du symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du stanna hemma. Vi värnar din, andra besökare och vår personals hälsa och därför ber vi dig stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom.
 • För att kunna garantera en smidigt, effektiv avfallshantering för dig samtidigt som vi undviker att sprida smitta kan du packa bilen smart. Vi har kartor över varje ÅVC där du ser hur containrarna är placerade och kan på så sätt packa bilen för så snabb sortering som möjligt på plats.
 • Avvakta om det är mycket folk vid just den containern du ska till. Vi vill hålla nere antalet besökare som vistas vid respektive containeryta och ber dig lyssna på personalen om de ber dig invänta din tur.
 • De ökade försiktighetsåtgärderna kan resultera i köer vid containerytorna såväl som in till ÅVC, vi ber er ha överseende med det.
 • Respektera anvisningar från vår personal.
 • Använd gärna handskar när du hanterar ditt avfall. Sprita händerna hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Varför ställer ni in även sensommarens mobila ÅVC-turer?

Vi vet sedan tidigare år att vår Mobila ÅVC är uppskattad och välbesökt. Och eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utlandsreseförbud fortfarande gäller åtminstone till den 15 juli, så finns det en ökad risk att dessa turer kommer att bli ännu mer välbesökta.

Eftersom vi inte kan garantera att vi vid varje brygga kan leva upp till Folkhälsomyndighetens fortsatta direktiv om max 50 personer samlade på samma plats och ett säkerhetsavstånd om minst två meter mellan varje person, så tar vi det säkra för det osäkra och ställer in turerna redan nu. Vi är måna om att skydda både våra medarbetare och våra kunder och vill göra vad vi kan för att minimera smittspridningen i samhället.

Varför ställer ni in även sensommarens mobila ÅVC-turer redan nu?

Vi valde att fatta detta beslut för att i god tid kunna vara tydliga gentemot besökarna. Vi tycker att det är bättre att lämna besked i god tid än att göra det med kort varsel.

Vi förstår att detta beslut kan framkalla besvikelse men hoppas att alla förstår att Covid-19 pandemin påverkar även vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och tar vårt ansvar för att minimera smittspridning.

Hur långt fram har ni ställt in mobila ÅVC?

Samtliga turer i skärgården och på Dalarö ställs in 2020. Vi återkommer med information här på vår hemsida. www.srvatervinning.se/mobilAVC under 2021 om vad som gäller för våren/sommaren 2021

Varför ställer ni in vårens/försommarens turer?

Med hänsyn till de rådande omständigheterna angående Coronaviruset anser vi oss behöva vidta försiktighetsåtgärder redan nu. Detta för att skydda både vår personal men även dig som besöker vår mobila ÅVC.

Vår erfarenhet från tidigare år, är att vår mobila ÅVC är mycket uppskattad och välbesökt. Då vi inte kan garantera att vi, vid varje brygga, kan leva upp till Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation om max 50 personer vid allmänna sammankomster. Vi kan heller inte garantera ett säkerhetsavstånd om minst 1 meter mellan varje individ.

Vi värnar även vår personal. Skulle vi drabbas av ett stort sjukdomsbortfall bland vår personal skulle detta med kort varsel innebära problem för mobil ÅVC såväl som för våra fasta ÅVC. Därför valde vi att ta det säkra före det osäkra och ställa in turerna.

Är inte smittorisken lika stor på era fasta ÅVC?

Folkhälsomyndighetens rekommendation anger max 50 personer vid sammankomster. Mobil ÅVC samlar alla besökare vid en satt tidpunkt medan våra fasta återvinningscentraler har ett mer jämt flöde av besökare under längre öppettider.

På våra fasta ÅVC kan vi dessutom enklare styra antalet besökare om det behövs och därmed garantera att säkerhetsavstånd om minst 1 meter hålls samt motverka trängsel mellan besökare.

Skulle vi hamna i personalbrist kan vi med kort varsel förändra öppettider/stänga en eller flera ÅVC och hänvisa till någon av våra andra fasta ÅVC – den hänvisningen är inte möjlig för vår mobila ÅVC.

Har kundservice öppet som vanligt?

Kundservice har öppet som vanligt. Är ditt ärende inte akut ber vid dig e-posta din fråga till kundservice@srvatervinning.se

Hur får jag information om eventuella ändringar i sophämtning, öppettider på ÅVC?

Vår hemsida uppdateras löpande med aktuell information. Vill du få eventuella avvikelser angående ÅVC direkt i din mobil: SMSa ÅVC till 71 305. Tjänsten är gratis.

Kan man besöka SRVs kundservice?

Det är allas ansvar att undvika onödiga kontakter för att minimera risken för smittspridning. SRV har därför neslutat att hålla huvudkontoret stängt för besökare tills vidare. Kunder hänvisas till e-post eller telefon.

E-post: kundservice@srvatervinning.se
Telefon: 0200-26 46 00

Har ni någon prioritering i sophämtningen?

Om vi skulle bli nödgade att prioritera så är matavfall prioriterat högre än ”vanliga” hushållssopor eftersom matavfall snabbare blir en sanitär olägenhet.

Kommer sophämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att sophämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.

Vad händer om ni inte kan tömma sopkärlen enligt plan?

Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, men även vi skulle ju kunna drabbas av effekter av Corona-viruset som omöjliggör att kunna hålla hämtningsschemat. Vi hämtar dock så fort vi kan. Om behovet uppstår kommer vi att komplettera med extra lämningsställen (container).

Kommer slamhämtningen att fungera som vanligt?

Vår ambition är att slamhämtningen ska fungera som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder så att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med minimala störningar även om situationen skulle pågå en längre period. Vi ber om överseende om det skulle bli förseningar.

Förändrade öppettider från och med 6 april

För att säkerställa servicen till dig som kund under rådande Corona-tider ändras våra öppettider från och med måndag 6 april till 1 juni (preliminärt)

Öppettiderna gäller Gladö återvinningsanläggning och Farligt avfall

Måndag – Fredag
06.30 – 15.30

Tack för visad förståelse