SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får in.

Hittar du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta kundservice på 0200-26 46 00 eller kundservice@srvatervinning.se

Varför inför SRV matavfallsinsamling?

Att sortera ut matavfallet är ett steg i ledet mot ett mer hållbart samhället, i genomsnitt slänger varje svensk minst 70 kg matavfall om året. Avfall som inte bara kan bli biogas utan även biogödsel. I Sverige är målet att samla in 35 % av matavfallet.

Är matavfallsinsamling eller hemkompost bäst ur miljösynpunkt?

Matavfallsinsamling, det klarar av fler sorters matavfall och gör det enklare att sortera matavfall för dig. Med cental insamling kan man utvinna både biogas och biogödsel ur matresterna. Då vi även kan ta emot allt matavfall riskerar inte matavfallet hamna i restavfallet när komposten hemma är full.

Men det betyder inte att det är fel att hemkompostera, det har definitivt goda aspekter för miljön om man kan använda den i sin trädgård. De negativa effekterna som hemkompostering medför är att det kan bildas ammoniak och växthusgaser vid processen. Dessa miljöfarliga gaser fångas inte upp och behandlas som vid vissa av de stora centrala anläggningarna.

Måste jag vara med?

Nej, det är frivilligt att sortera ut sitt matavfall i en separat tunna.

Vad är fördelarna med att sortera sitt matavfall i ett separat kärl jämfört med avfallskvarn?

Att sortera i en separat matavfallspåse ger ett renare matavfall än om matavfallet skulle färdas i avloppet. Idag råder stora problem med vad som spolas ner i toaletter och handfat, detta blandas med matavfallet vid användning av avfallskvarn. Det kan vara bomull med aceton, rengöringsmedel, färg och läkemedel (spolas ner separat men går även genom kroppen vid intag) ligger kvar i biogödslet och sprids på våra åkrar och kommer ut i naturen.

Idag är det vattenreningsverken i respektive kommun som i samråd med kommunen reglerar om man får använda matavfallskvarn eller inte.

Jag bor i lägenhet och vill sortera matavfall - hur gör jag?

Du som bor i flerbostadshus kan prata med din hyresvärd eller styrelse om att du vill sortera matavfall, ju fler som vill sortera matavfall i ditt hus desto större är chansen att ni kommer få göra det. Under 2015 inför vi utsortering av matavfall för flerbostadshus på Södertörn.

Jag hemkomposterar, vad händer med mig?

Den tidigare "kompostrabatten" är borttagen. Du som väljer att kompostera ditt matavfall får den lägre taxan för matavfallssortering eftersom du fortfarande sorterar ditt matavfall. Kontakta kundservicelänk till annan webbplats för mer information kring hemkompostering.

Jag har en avfallskvarn

SRV och våra ägarkommuner arbetar för att minska matsvinnet samt för att öka återvinningen av matrester. Matresterna används till produktion av biogas och biogödsel. Ett annat sätt att återvinna matresterna är i en godkänd kompost. Det är din hemkommun som ger tillstånd till kompostering. Information om kompostering hittar du på din kommuns hemsida.

Vi erbjuder ett antal möjligheter för hushåll i enbostadshus att källsortera matavfallet. Sorteringen kan ske genom att du:

 • kompletterar ditt gröna osorterade kärl med ett brunt kärl för matavfall. Abonnemanget heter "källsortering av Matavfall",
 • abonnerar på vår tjänst "Sorterahemma",
 • eller att du använder en, av kommunen, godkänd kompost.

Om ditt hushåll väljer något av dessa alternativ får ni en lägre avfallstaxa. Det beror på att SRV har en miljöstyrande avfallstaxa.

Om ditt hushåll har en avfallskvarn ger det inte en lägre taxa eftersom ambitionen är att matavfallet ska återvinnas. Du får då välja abonnemang osorterat. 

Varför inför ni felsorteringsavgift?

Vi har en miljöstyrande taxa. Det innebär att du som valt abonnemang matavfallssortering får en lägre taxa som tack för att du ger vår miljö och vårt klimat en skjuts i rätt riktning. Tillsammans med dig kan vi minska utsläppen av koldioxid i atmosfären samt minska beroendet av konstgödsel inom jordbruket.

Genom att välja matavfallssortering ingår du en överenskommelse med SRV återvinning och din kommun om att sortera ut matavfall. Det betyder att du som kund åtar dig visst ansvar att faktiskt använda det bruna kärlet och sortera matavfall då din miljöinsats ger dig en lägre taxa.

När annat än matavfall hamnar i det bruna kärlet riskerar det förstöra ett helt lass med korrekt sorterat matavfall. Detta drabbar dig som sköter din matavfallssortering då det kan tillintetgöra miljöinsatsen samt tvinga oss till en större höjning av taxan. Därför har vi tillsammans med din kommun beslutat att införa en felsorteringsavgift för att säkra kvalitén på matavfallet.

Vad ligger felsorteringsavgiften på?

Felsorteringsavgiften ligger på 500 kr per tillfälle och kärl. 

Hur vet ni om jag sorterar rätt eller inte?

Matavfallssortering i brunt kärl

Vi har en kamera vid tippfickan där det sorterade avfallet trillar ner i respektive fack i bilen. Det ger chauffören möjlighet att se om det är annat än matavfall i det bruna kärlet.

Sorterahemma
Sophämtningen sker manuellt så chauffören ser om avfallet är korrekt sorterad eller ej.

Får jag felsorteringsavgift direkt något är felsorterat?

Det händer att man glömmer dra fram kärl eller kanske lägger en felaktig påse i sitt kärl och alla kan göra misstag ibland. Vi vill först och främst se en bättring hos de kunder där vi upplever att det är återkommande problem. Innan du får en felsorteringsavgift får du hem ett brev om att vi önskar se en förbättring. Anser vi att det efter en tid inte skett en förändring så blir det först då aktuellt med en felsorteringsavgift. 

Vad räknas som felsortering?

När annat än matavfall ligger i det bruna kärlet eller facket för matavfall samt när matavfallskärl inte används alls. Andra påsar än den bruna papperspåsen får ej heller användas. 

Vilka får betala felsorteringsavgiften?

De som återkommande har felsorterat matavfall samt de som inte använder sitt matavfallskärl överhuvudtaget.

Jag har glömt dra fram kärlen/varit bortrest

Jag har glömt dra fram kärlen inför tömning
Om du vid enstaka tillfällen glömmer att dra fram båda kärlen kan du beställa en extra tömning på vår hemsida. Skulle det dock vara så att enbart det bruna kärlet saknas vid återkommande tillfällen meddelar vi dig som kund att om vi inte ser en bättring så kommer det leda till du blir tvungen att betala felsorteringsavgift.

Bortrest
Om kärlen inte står framrullade vid enstaka tillfällen vid varje tömning utfärdar vi ingen felsorteringsavgift. Vi utgår då ifrån att du antingen glömt att dra fram kärlen inför tömningstillfället eller att du är bortrest. Står dina kärl permanent vid farbar väg kan vi notera om det ligger restavfall i det gröna kärlet men inte något matavfall i det bruna.

Jag har det bruna kärlet men komposterar allt mitt matavfall

Att kompostera sitt matavfall är också en form av matavfallssortering. Du som komposterar ditt matavfall måste dock ha en kompost godkänd av din kommun för att ha rätt till den lägre taxan. 

Jag har inget matavfall

Anser du dig inte ha något matavfall så är det vårt abonnemang osorterat som är det enda alternativet vi kan erbjuda dig. Matavfallet som vi samlar in och producerar biogas och biogödsel av är det som ger en rätt till den lägre avfallstaxan. Alternativt att du har en av kommunen godkänd kompost. För att få din kompost godkänd kontaktar du miljökontoret i din kommun. 

Hur ofta kan jag få en felsorteringsavgift?

Om vi inte ser en bättring efter att vi meddelat dig som kund att vi ser brister i din sortering så får du en felsorteringsavgift varje gång det är felsorterat eller som kärlet inte är framställt.

Hur får jag min felsorteringsavgift?

Felsorteringsavgiften faktureras separat, den kommer alltså inte på din kvartalsfaktura. 

Jag har en avfallskvarn

SRV och våra ägarkommuner arbetar för att minska matsvinnet samt för att öka återvinningen av matrester. Matresterna används till produktion av biogas och biogödsel. Ett annat sätt att återvinna matresterna är i en godkänd kompost. Det är din hemkommun som ger tillstånd till kompostering. Information om kompostering hittar du på din kommuns hemsida.

Vi erbjuder ett antal möjligheter för hushåll i enbostadshus att källsortera matavfallet. Sorteringen kan ske genom att du:

 • kompletterar ditt gröna osorterade kärl med ett brunt kärl för matavfall. Abonnemanget heter "källsortering av Matavfall",
 • abonnerar på vår tjänst "Sorterahemma",
 • eller att du använder en, av kommunen, godkänd kompost.

Om ditt hushåll väljer något av dessa alternativ får ni en lägre avfallstaxa. Det beror på att SRV har en miljöstyrande avfallstaxa.

Om ditt hushåll har en avfallskvarn ger det inte en lägre taxa eftersom ambitionen är att matavfallet ska återvinnas. 

Vad kommer det att kosta?

Du som sorterar ut ditt matavfall får den lägre av våra två taxor. 
Här hittar du våra taxor och avgifter länk till annan webbplats

Varför är det dyrare att inte sortera?

 I den nya taxan premieras matavfallssortering, det ska löna sig att vara miljövän. 

Fakturafrågor

Du som har frågor gällande din faktura är välkommen att kontakta kundservice - använd gärna vårt formulär för fakturafrågor som du hittar här

Var ska kärlet stå?

Där du känner att du har plats, bara du rullar fram det till vägen när det är dags för tömning. 

Kärlet skall stå vid körbar väg för sopbilen max 1,5 meter från vägen med handtaget mot tomten senast klockan 06.00 hämtdagen. Det ska också vara 50 cm mellan ditt kärl för restavfall och matavfallskärlet.

Byte av kärlstorlek

Matavfallskärlet finns endast i en storlek, 140 liter. 

Det går bra att byta storlek på kärlet för restavfall en gång utan kostnad. Vill man göra det fler gånger tar vi ut en avgift.

Kontakta kundservicelänk till annan webbplats om du vill byta storlek på din tunna. 

Hur ska jag placera kärlen vid tömning?

 • kärlen ska stå i gatunivå.
 • kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg.
 • lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter).
 • området ovanför kärlen ska ha fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
 • kärlen ska stå på plats från klockan 06.00 tömningsdagen.
 • under vintern är det viktigt att det är snöröjt.
 • kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. 

Ställ kärlet för matavfall till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.

Jag har ett 140 l kärl för restavfall, hur blir det för mig?

Du kan behålla det mindra kärlet för restavfall. Aktuella priser hittar du på vår sida för taxor och avgifter som du hittar här

Måste jag ha fler kärl och var ska dessa stå?

Du får ett separat kärl för matavfallet och du väljer själv var du vill att det ska stå i mån om plats. 

Vad är måtten på sopkärlen?

Måtten på de kärl vi erbjuder enbostadshus (villor och radhus) hittar du härPDF

Vem är ansvarig för kärlet (om det går sönder, försvinner, rengöring)?

Går kärlet sönder, eller försvinner kontaktar du kundservice så får du ett nytt utan kostnad. Rengöring av kärlet kan du antingen göra själv när du vill eller beställa kärltvätt här.länk till annan webbplats

Kostar påsarna något?

Påsar till matavfallet ingår i priset för tjänsten. När du får kärlet följer påsar med i välkomstpaketet. När påsarna håller på att ta slut kan du hämta nya på närmaste ÅVC samt på utvalda butiker här har vi samlat hela listan

Hur ska jag ha matavfallspåsen under diskbänken?

I ett startkit som kommer tillsammans med det separata kärlet får du en hållare i plast som du enkelt fäster upp under diskbänken, den ventilerar påsen och förebygger lukt och att påsen går sönder.

Vad får jag slänga i matavfallspåsen?


Allt du kan tänka dig att äta får du slänga som matavfall och även rester från det du kan äta. Ofärgade servetter och hushållspapper går även bra. Exempel på sådant du kan kasta i matavfallspåsen är potatis, ris, bröd, pasta, äggskal, teblad, kaffesump, kaffefilter, skaldjursrester, grönsaks- och fruktskal och rester av kött och fisk.

Du får inte lägga läkemedel, snus, cigarretter, tuggummi, tandpetare eller glasspinnar i påsen. Ej heller kol, aska osv. På varje matavfallspåse står vad som går och inte går att slänga som matavfall. Du kan även använda vår sorteringsguide

Påsarna fryser fast i kärlet

När det råder minusgrader rekommenderar vi att ställa matavfallspåsen på hyllan som är monterad i kärlet, då fryser påsen i sig och riskerar då inte att frysa fast i själva kärlet. Du puttar bara ner påsen när du går ut med nästa. 

OBS! Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss ev fastfrusna påsar i kärlet.
Våra chaufförer har ingen möjlighet/ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet. 

Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Hur gör jag för att hålla påsen torr?

Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen, använd en slaskskrapa. Använd hållaren du får med kärlet, den är ventilerad och förebygger att påsen går sönder och sprider lukt. Använd dubbla papperspåsar om påsen ser ut att gå sönder. Fler tips hittar du här

Kan jag använda annan påse än papperspåsen?

Nej, papperspåsen som du får gratis är speciellt framtagen att lösas upp vid förbehandlingen av matavfallet. Använder du en annan påse får hela lasset med matavfall förbrännas som restavfall.

Varför erbjuder inte SRV majsstärkelsepåsar

I dagsläget erbjuder vi enbart utsortering av matavfall i papperspåsar. Majsstärkelsepåsar innehåller fortfarande plast och det förorenar den biogödsel som är restprodukten vid biogasframställning. Om gödslet innehåller plastrester  får det inte användas inom jordbruk. 

Vad får jag slänga i matavfallspåsen?

Allt du kan tänka dig att äta får du slänga som matavfall och även rester från det du kan äta. Ofärgade servetter och hushållspapper går även bra. Exempel på sådant du kan kasta i matavfallspåsen är potatis, ris, bröd, pasta, äggskal, teblad, kaffesump, kaffefilter, skaldjursrester, grönsaks- och fruktskal och rester av kött och fisk.

Du får inte lägga läkemedel, snus, cigarretter, tuggummi, tandpetare eller glasspinnar i påsen. Ej heller kol, aska osv. På varje matavfallspåse står vad som går och inte går att slänga som matavfall. Du kan även använda vår sorteringsguide

Vad händer om jag sorterar fel?

Om du till exempel råkar slänga ner glasspinnar eller tandpetare finns risken att mekaniken i vår förbehandlingsanläggning går sönder. Snus och andra produkter som innehåller gifter förstör den slurry som rötas till biogas. Läkemedel och andra miljöskadliga ämnen riskerar att spridas med biogdöslet och kommer då ut i vår natur.

Vid återkommande felsortering blir man ålagd att betala en felsorteringsavgift. Läs mer om felsorteringsavgiften under rubriken felsorteringsavgift.

Finns det risk för råttor?

Försluter du varje matavfallspåse ordentligt och ser till att det inte hamnar matavfall på marken finns ingen risk för råttor.

Hur kommer ni att kontrollera hur jag sorterar?

När tömning sker ser chauffören med hjälp av en kamera vad som tippas ut ur matavfallskärlet.

Vad händer med matavfallet? Nyttan?

Matavfallet tas emot av vår förbehandlingsanläggning som maler ner det och blandar det med vatten, en så kallad slurry. Slurryn kan sedan rötas till biogas som är ett helt förnyelsebart drivmedel som inte tillför atmosfären någon ny koldioxid. Restmassan efter rötningen är biogödsel som är ett miljövänligt gödsel som jorbruket kan använda.

Blandas inte avfallet?

Vi hämtar ditt restavfall och matavfall i en s k tvåfacksbil, den är uppdelad i två fack; ett för matavfallet och ett för dina vanliga sopor. 

Vad är matavfall?

Råa och tillagade matrester, potatisskal, frukt, grönsaker, äggskal och bröd. Dessutom räknas ofärgade hushållspapper, pappersservetter, melittafilter och pappersnäsdukar som matavfall.

Hur hanterar vi kunduppgifterna?

Kunduppgifter som finns digitalt i systemet är: kundnummer, namn, adress och kortnummer. Eftersom systemet är nytt för oss samarbetar vi med Datainspektionen för att säkerställa att vi hanterar kunduppgifter korrekt.

Om du flyttar?

Kontakta oss på kundservice så avregistrerar vi ditt kort. Därefter kan du klippa sönder kortet och slänga det. Flyttar du till ny adress inom våra kommuner – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem eller Nynäshamn – ordnar vi ett nytt kort till dig och skickar hem det. Flyttar du från en villa behöver vi uppgifter på den nye ägaren för att kunna skicka ut kort till denne.

Blir det inte en massa onödiga transporter?

Miljövinsten är större än transporternas utsläpp, dessutom hämtar vi matavfallet och restavfallet samtidigt med en såkallad tvåfacksbil. Då matavfallet blir biogas möjliggör detta att fler transporter drivs av förnyelsebara drivmedel.

Vad händer med matavfallet? Nyttan?

Matavfallet tas emot av vår förbehandlingsanläggning som maler ner det och blandar det med vatten, en så kallad slurry. Slurryn kan sedan rötas till biogas som är ett helt förnyelsebart drivmedel som inte tillför atmosfären någon ny koldioxid. Restmassan efter rötningen är biogödsel som är ett miljövänligt gödsel som jorbruket kan använda.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om du till exempel råkar slänga ner glasspinnar eller tandpetare finns risken att mekaniken i vår förbehandlingsanläggning går sönder. Snus och andra produkter som innehåller gifter förstör den slurry som rötas till biogas. Läkemedel och andra miljöskadliga ämnen riskerar att spridas med biogdöslet och kommer då ut i vår natur.

Hur ska jag placera kärlen vid tömning?

 • kärlen ska stå i gatunivå.
 • kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg.
 • lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter).
 • området ovanför kärlen ska ha fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
 • kärlen ska stå på plats från klockan 06.00 tömningsdagen.
 • under vintern är det viktigt att det är snöröjt.
 • kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. 

Ställ kärlet för matavfall till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.

Hur mycket kostar hämtningen av grovavfall vid tomtgränsen?

Du kan beställa hämtning av ditt grovavfall vid tomtgränsen när som helst. SRV hämtar avfallet mot en avgift per kubikmeter. Vill du hyra en container för dina grovsopor? Beställ din container här

Var ska kärlet stå?

Där du känner att du har plats, bara du rullar fram det till vägen när det är dags för tömning. 

Kärlet skall stå vid körbar väg för sopbilen max 1,5 meter från vägen med handtaget mot tomten senast klockan 06.00 hämtdagen. Det ska också vara 50 cm mellan ditt kärl för restavfall och matavfallskärlet.

Vem kan lämna avfall på ÅVC?

Alla hushåll i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner är välkomna att gratis lämna sitt grovavfall på SRVs återvinningscentraler. Glöm bara inte ditt passerkort.

Vi svara gärna på dina frågor och hjälper dig med beställningar.

0200-26 46 00
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15
Sommartid v. 20-35
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

kundservice@srvatervinning.se