SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Sophämtningen

Vi har sopbilar med både ett fack, två och fyra fack. I tvåfacksbilarna hämtas både sorterat matavfall och restavfall som alltså hamnar i olika delar av bilen.

Så placerar du kärlen inför tömning

  • kärlen ska stå i gatunivå.
  • kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg.
  • lämna fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter).
  • området ovanför kärlen ska ha fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar.
  • kärlen ska stå på plats från klockan 06.00 tömningsdagen.
  • under vintern är det viktigt att det är snöröjt.
  • kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. 

Ställ kärlet för matavfall till höger och kärlet för restavfall står till vänster - från vägen sett.