SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Publicerat: 2020-01-27

Taxan 2020

Taxan för 2020 tagen av kommunerna. Vår taxa premierar dig som värnar om miljön och sorterar ditt matavfall i bruna kärl. Utöver den procentuella höjningen av taxan enligt avfallsindex höjs grundavgiften något mer.

Det ska löna sig att bry sig om miljön och därför har vi en miljöstyrande taxa. Det som är bäst för miljön är också billigast.

Höjning av grundavgiften

Eftersom SRVs återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat. Till detta har behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk ökat markant de senaste åren. Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall samt administrativa kostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna behöver SRV höja grundavgifterna för enbostadshus med 89 kr/år.

Taxa i två delar

Grundavgift tas ut per hushåll. Den finansierar återvinningscentralerna, insamling av farligt avfall samt hämtning av frys- och kylskåp vid tomtgränsen/farbar väg.

Abonnemangsavgift är den kostnad du kan påverka själv genom att välja vilket abonnemang du vill ha. Idag har vi tre abonnemang: matavfallssortering, Sorterahemma och osorterat.

Matavfallssortering 1 948 kr/år

Bra för miljön – billigare för dig. Det insamlade matavfallet blir till biogas som är ett miljösmart fordonsbränsle.

Sorterahemma 2 435 kr/år

Smart sortering direkt hemma. Du sorterar matavfall, förpackningar, returpapper, batterier och ljuskällor direkt vid tomtgränsen. Vi hämtar allt ditt avfall - du slipper åka till återvinningsstationen.

Osorterat 2 821 kr/år

Allt kastas i samma kärl. Inte bra för miljön, därför är det dyrare än abonnemang matavfall och Sorterahemma.

Kvartalsfakturering

Nytt för 2020 är att vi inför kvartalsfakturering samt möjligheten att betala via autogiro. Läs mer om kvartalsfakturering och autogiro i nästa uppslag.

Betala med e-faktura eller autogiro

Vill du betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro anmäler du detta via din internetbank med ditt SRV-kundnummer.

Felsorteringsavgift

Vi är glada att så många valt att sortera ut sitt matavfall och på så sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Idag sorterar hela 69 procent av enbostadshusen i våra kommuner med den bruna papperspåsen. Men kvantitet är inte allt, för miljön är kvalitén avgörande.

Den miljöstyrande taxan

En miljöstyrande taxa innebär att du som valt abonnemang matavfallssortering eller Sorterahemma får en lägre taxa som tack för att du ger vår miljö och vårt klimat en skjuts i rätt riktning. Tillsammans med dig kan vi minska utsläppen av koldioxid i atmosfären samt minska beroendet av konstgödsel inom jordbruket

Bara matavfall i avsett kärl/fack

Det är viktigt att endast godkänt avfall hamnar i de bruna påsarna. När annat än matavfall hamnar i det bruna kärlet/matavfallsfacket riskerar det förstöra ett helt lass med sorterat matavfall.

I vissa fall används inte det bruna kärlet överhuvudtaget. Det drabbar dig som sköter din matavfallssortering då det riskerar förstöra din miljöinsats samt tvinga oss till en större höjning av taxan.

Därför har vi på SRV återvinning i samråd med din kommun infört en felsorteringsavgift.

Genom att välja matavfallssortering ingår du en överenskommelse med SRV återvinning och din kommun om att sortera ut matavfall. Det betyder att du som kund åtar dig visst ansvar att använda de bruna kärlen då din miljöinsats ger dig en lägre taxa.

Felsorteringsavgiften är satt till 500 kr per kärl och tillfälle. Avgiften tas ut om annat än matavfall och matavfallspåsar ligger i det bruna kärlet/facket för matavfall eller om kärlet systematiskt inte används.

Vid fall där vi upptäcker brister i matavfallssorteringen och att det kan leda till debitering på grund av felsortering meddelar vi dig som kund.