SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Kvalitet och Miljö

Vi på SRV älskar sopor! Vi ligger i framkant, använder moderna metoder och stort kunnande när vi varje år tar emot över 250 000 ton avfall från företag och privatpersoner på Södertörn. Glädjande nog kan en allt större del av avfallet återvinnas.

Att göra vår planet till en mer hållbar plats att leva på är det bästa jobbet som finns! Utmaningen ligger i att vi tillsammans måste minska utsläppen av växthusgaser. Detta kan vi göra bl.a. genom att öka återvinning och återanvändning av material. Idag är vi sju miljarder människor på jorden. År 2050, imorgon med historiska mått mätt, är vi nio miljarder.

Trycket på naturens resurser ökar samtidigt som vi vet att dessa redan idag är begränsade. De senaste 100 årens intensiva aktivitet från oss människor har baserats på fossila bränslen, inte minst olja, vilket skapat de klimatförändringar vi nu ser. Förändringar som hotar miljön och i sin tur vårt sätt att leva.

Återför resurser till kretsloppet

Vi på SRV arbetar aktivt tillsammans med dig för att ta ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser genom att minska utsläpp och minimera avfall. Här kan du läsa om vårt miljöarbete

SRV:s ledningssystem

SRV återvinning AB har ledningssystem ISO 9001 samt ISO 14001 för hållbar utveckling med de fyra perspektiven kvalitet/säkerhet/miljö/arbetsmiljö baserat på motsvarande ISO standarder med ekonomi som det grundläggande perspektivet. Det innebär att vi arbetar strategiskt och systematiskt med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan, effektivisera vårt arbete och möta våra kunders förväntningar. SRV:s ledningssystem inom är systematiserat i enlighet med följande processer.

Klicka på bilden för att förstora (öppnas i nytt fönster)

Kundprocessen styr verksamheten

Verksamheten är uppbyggd utifrån kundprocessen, ett antal ledningsfunktioner och ett antal stödfunktioner. Kundprocessen består av fem delar: sälja, kommunicera, transportera, återvinna samt fakturera. För varje del av kundprocessen finns processledare och processägare.

Vi arbetar även efter två policys. En för miljö och en som är för kvalitet.

Vi tror på Utbildning

Vi genomför kontinuerligt utbildningar för våra medarbetare för att främja våra värderingar professionellt, enkelt och tillsammans (PET). Utbildning fortgår kontinuerligt där målet är att alla tillsvidareanställda eller med liknande anställningsformer ska få möjlighet att gå utbildningen. Syfte med utbildningen är att öka kunskapen och skapa engagemang i Kvalitet, Miljö, PET, säkerhet/brand.

Målfokusering

Att arbeta målorienterat är också en viktig del i miljö- och kvalitetsarbetet. SRVs affärsplan har fyra målområden d.v.s. kundnytta, ekonomi, medarbetare och miljö. Affärsplanens mål bryts sedan ned till avdelnings- och sektionsmål. Målen följs upp kontinuerligt på respektive sektion/avdelning.