SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Förskola och åk F-2

Lär barnen om sortering och återvinning genom att låta dem göra det själva, i sin egen vardag. Om barnen får vara med och sortera sina sopor redan i förskolan och skolan så blir det till en självklar vana och en kunskap för livet.

Vi rekommenderar er som jobbar med barn i förskolan och grundskolans åk F-2 att själva gå med barnen, helst inte fler än 5-6 per tillfälle, till en återvinningsstation i ert eget närområde. Om du inte redan gjort det, berätta om hur man sorterar det avfall som lämnas på återvinningsstationen och vad återvinning betyder. Ta med ett par påsar med förpackningar och tidningar och låt barnen själva lägga de sorterade soporna i behållarna.

Det är lätt att göra rätt med Sorteringsguiden.

Innan eller efter besöket på återvinningsstationen är det bra att prata om t ex en glasflaskas ”livscykel”, från tillverkning till insamling och återvinning. Rita upp ett kretslopp och förklara hur materialet i flaskan (eller metallburken, eller pappersförpackningen eller vad du nu väljer att använda som exempel) kan användas om och om igen.

Det är viktigt att berätta för barnen att batterier och farligt avfall i övrigt alltid ska sorteras på särskilda ställen. Förklara för barnen varför det är så.

Läs mer om Farligt avfall.

Ni sorterar väl ut ert matavfall på förskolan/skolan? Berätta för barnen att man kan göra jord och biogas (som bilar kan köra med) av matresterna. Tala även om att det är viktigt att se till att inte plast och metall hamnar bland matavfallet, eftersom det blir väldigt mycket jobb att sortera bort det innan det går att göra nyttiga saker av det.

Läs mer om Matavfall.

Att lära barnen om hur man minskar sopberget är ändå det allra bästa och att det går att återanvända sånt som man annars kanske skulle kasta. Här är det bra att ta hjälp av EUs avfallstrappa.

Bli miljösmart med EUs Avfallstrappa.

Här hittar du sorteringsdekaler som du kan skriva ut och använda

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Ur Läroplan för förskolan, rev. 2010 - Skolverket

"Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling."

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - Skolverket

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med beställningar.

0200-26 46 00
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15
Sommartid v. 20-35
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

kundservice@srvatervinning.se