Länk till startsida
Varningsmeddelande

Har du fått ett vykort från oss? Här uppdaterar du dina kontaktuppgifter. Läs mer

Avfallstaxa 2022 - verksamheter

Mervärdesskatt tillkommer på angivna avgifter

Grundavgift för verksamheter är 240 kronor per år. Nedan följer ett axplock av våra vanligaste tjänster för verksamheter. För att se alla våra tjänster kan du läsa PDF:en längst ner på sidan.

Avgifter för tömning av kärl, per år

Tjänst

Pris per år, 26 hämtningar

Pris per år, 52 hämtningar

Pris per år, 104 hämtningar

Pris per år, 156 hämtningar

Avgifter per kärl

140 l, matavfall

2 932 kr

5 863 kr

11 726 kr

17 589 kr

140 l, restavfall

1 530 kr

3 060 kr

6 120 kr

9 180 kr

190 l, restavfall

1 966 kr

3 933 kr

7 865 kr

11 798 kr

240 l, restavfall

2 250 kr

4 499 kr

8 999 kr

13 498 kr

370 l, restavfall

3 450 kr

6 900 kr

13 801 kr

20 701 kr

660 l, restavfall

5 561 kr

9 120 kr

18 240 kr

27 360 kr

140 l, osorterat mat- och restavfall

1 530 kr

3 060 kr

6 120 kr

9 180 kr

190 l, osorterat mat- och restavfall

4 382 kr

8 765 kr

17 530 kr

26 294 kr

240 l, osorterat mat- och restavfall

4 382 kr

8 765 kr

17 530 kr

26 294 kr

370 l, osorterat mat- och restavfall

4 382 kr

8 765 kr

17 530 kr

26 294 kr

660 l, osorterat mat- och restavfall

4 455 kr

8 909 kr

17 819 kr

26 728 kr

Felsorteringsavgift

500 kr per tillfälle och kärl

Dragvägstillägg

Dragvägstillägg

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter

433

866 kr

1 731 kr

2 597 kr


Extra hämtning

Tjänst

Pris per kärl eller säck

Extra hämtning i samband med ordinarie tömning


140 l kärl, matavfall

105 kr

140 l kärl, restavfall

72 kr

190 l kärl, restavfall

72 kr

240 l kärl, restavfall

72 kr

370 l kärl, restavfall

72 kr

660 l kärl, restavfall

162 kr

370 l kärl, osorterat mat- och restavfall

99 kr

660 l kärl, osorterat mat- och restavfall

220 kr

Extra hämtning


140 l kärl, matavfall

823 kr

140 l kärl, restavfall

790 kr

190 l kärl, restavfall

790 kr

240 l kärl, restavfall

790 kr

370 l kärl, restavfall

790 kr

660 l kärl, restavfall

880 kr

370 l kärl, osorterat mat- och restavfall

818 kr

660 l kärl, osorterat mat- och restavfall

939 kr

Bottentömmande behållare


Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Pris per år,

26

hämtningar

Pris per år,

52

hämtningar

Pris per år,

104

hämtningar

Pris per år,

156

hämtningar

Matavfall

Upp till 1,0 kbm

3 722 kr

7 445 kr

14 889 kr

22 334 kr

1,1 - 1,5 kbm

4 712 kr

9 425 kr

18 850 kr

28 275 kr

1,6 - 2,5 kbm

6 693 kr

13 385 kr

26 771 kr

40 156 kr

2,6 - 3,5 kbm

8 673 kr

17 346 kr

34 692 kr

52 038 kr

3,6 - 5,0 kbm

11 643 kr

23 287 kr

46 574 kr

69 861 kr

Restavfall

Upp till 1,5 kbm

3 688 kr

7 375 kr

14 751 kr

22 126 kr

1,6 - 2,0 kbm

4 336 kr

8 673 kr

17 345 kr

26 018 kr

2,1 - 3,0 kbm

5 633 kr

11 267 kr

22 534 kr

33 800 kr

3,1 - 4,0 kbm

6 931 kr

13 861 kr

27 722 kr

41 583 kr

4,1 - 5,0 kbm

8 228 kr

16 455 kr

32 911 kr

49 366 kr

Osorterat mat- och restavfall

Upp till 1,5 kbm

6 926 kr

13 853 kr

27 706 kr

41 559 kr

1,6 - 2,0 kbm

8 655 kr

17 309 kr

34 618 kr

51 928 kr

2,1 - 3,0 kbm

12 111 kr

24 222 kr

48 444 kr

72 665 kr

3,1 - 4,0 kbm

15 567 kr

31 134 kr

62 269 kr

93 403 kr

4,1 - 5,0 kbm

19 023 kr

38 047 kr

76 094kr

114 141 kr

Fettavskiljare

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg

Tjänst

Pris

Tömning 0-3 kbm

1 375 kr

per tillfälle

Tömning 4-6 kbm

2 001 kr

per tillfälle

Tömning 7-9 kbm

2 630 kr

per tillfälle

Tömning 10-12 kbm

3 258 kr

per tillfälle

Tömning 13-15 kbm

3 887kr

per tillfälle

Behandlingsavgift

280 kr

per kbm

Slangdragning utöver 10 meter,

per påbörjad 10 meter

239 kr

Extra personal

343kr

per person och timme

Avtalad tid för tömning,

tillägg utöver avgift för tömning

1 177 kr

Sug- och spolbil med ånga

2 160 kr

per timme

Specialfordon

2 949 kr

per timme


Här kan du läsa avfallstaxan för kalenderåret 2022 i sin helhet.

Avfallstaxa 2022 - alla tjänster och abonnemang i PDF-format. Pdf, 512.1 kB.

Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515