Länk till startsida
Varningsmeddelande

Kundservice stängt måndag 3 oktober Läs mer

Varningsmeddelande

Vi genomför just nu ett systembyte som påverkar vår fakturering och svarstider hos kundservice. Läs mer

Avfallstaxa 2022

Gemensamhetsanläggning

Hämtningsavgifter för olika kärl
(Alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 260 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Abonnemang - faktura per hushåll

Pris per år
(behållare mindre, eller lika med 75 l per vecka)

Pris per år (behållare mer än 75 l per vecka)

Gemensamhetsanläggning - Källsortering av matavfall

1 842 kr

1 959 kr

Gemensamhetsanläggning - osorterat

2 403 kr

2 746 kr
Dragvägens längd - faktura per hushåll

Pris per år

Pris per kvartal

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter

1 289 kr

322,25 kr


Hämtningsavgifter för bottentömmande behållare
(Alla avgifter är inklusive moms och grundavgift tillkommer)

Tjänst

Pris per år hämtning en gång per vecka

Pris per år hämtning en gång
varannan vecka

MatavfallUpp till 1,0 kbm

9 306 kr

4 653 kr

1,1 - 1,5 kbm

11 781 kr

5 890 kr

1,6- 2,5 kbm

16 732 kr

8 366 kr

2,6 - 3,5 kbm

21 683 kr

10 842 kr

Restavfall


Upp till 1,5 kbm

9 220 kr

4 610 kr

1,6 - 2,0 kbm

10 577 kr

5 289 kr

2,1 - 3,0 kbm

14 085 kr

7 043 kr

3,1 - 4,0 kbm

17 328 kr

8 664 kr

4,1 - 5, 0 kbm

20 571 kr

10 285 kr

Osorterat mat- och restavfall


Upp till 1,5 kbm

17 316 kr

8 658 kr

1,6 - 2,0 kbm

21 637 kr

10 818 kr

2,1 - 3,0 kbm

30 277 kr

15 138 kr

3,1 - 4,0 kbm

38 917 kr

19 459 kr

4,1 - 5, 0 kbm

47 559 kr

23 779 kr

Hämtningsavgifter för Grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms)

Extra tjänster

Pris

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år

1 909 kr per ton

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år

26 kr/tillfälle

Enstaka hämtning av grovavfall, vid beställning

667 kr per ton


Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515