Länk till startsida
Varningsmeddelande

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips. Läs mer

Renhållningstaxa 2021

Enbostadshus och gemensamhetsanläggning - Skärgård

Detta ingår i taxan:

  • Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall.

Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 141 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Abonnemang Källsortering av matavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall

2 095 kr

523,75 kr

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall

2 362 kr

590,50 kr

Avgift för tillkommande kärl för restavfall (per kärl)190 l kärl

1 208 kr

302 kr

240 l kärl

3 244 kr

811 kr

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle.


Abonnemang Osorterat mat- och restavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl - 190 liter kärl

2 991 kr

747,75 kr

240 l kärl

3 355 kr

838,75 kr

Avgift för tillkommande kärl för osorterat mat- och restavfall
(per kärl)140 - 190 l kärl

1 850 kr

462,50 kr

240 l kärl

3 741 kr

935,25 kr


Abonnemang Säck

Pris per år

Pris per kvartal

210 liters säck, varannan vecka

2 738 kr

648,50 kr


GemensamhetsanläggningAbonnemang - faktura per hushåll

Pris per år

Pris per kvartal

Gemensamhetsanläggning - Källsortering av Matavfall

1709 kr

427,75 kr

Gemensamhetsanläggning - Osorterat

2 256 kr

564 kr


Extratjänster

Tjänst

Pris

Pris per kvartal

Extra hämtning av kärl eller säck utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg)

218 kr/kärl/säck

och tillfälle

-

Dragvägstillägg 1,5-10 meter

1 258 kr/år

314,50 kr

Snabblänkar

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515