Länk till startsida
Varningsmeddelande

Kundservice stängt måndag 3 oktober Läs mer

Varningsmeddelande

Vi genomför just nu ett systembyte som påverkar vår fakturering och svarstider hos kundservice. Läs mer

Avfallstaxa 2022- fritidshus

Detta ingår i taxan:

  • Tömning av kärl eller hämtning av säck för hushållsavfall. Hämtning sker normalt varannan vecka.
  • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etc) vid SRVs återvinningscentraler.
  • Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till 41.

Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)

I den årliga avgiften ingår en grundavgift för fritidshus (870 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.

Fritidshus enbostadshus - fastland


Abonnemang Osorterat mat- och restavfall

Pris per år,

enskilda fastigheter

Osorterat mat- och restavfall 190 l kärl

1 686 kr


Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland

Priserna gäller vid samfakturering för till exempel samfällighetsförening.

Abonnemang Källsortering av matavfall

Erbjuds bara till gemensamhetsanläggningar

Pris per år, hämtning

varje vecka

Pris per år, hämtning

varannan vecka

Källsortering matavfall + 370 l kärl restavfall

2 527 kr

2 200kr

Källsortering matavfall + 660 l kärl restavfall

4 345 kr

3 679 kr

Osorterat mat- och restavfall 370 liter

2 606 kr

2 276 kr

Osorterat mat- och restavfall 660 liter

4 423 kr

3 757 kr
Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland

Priserna gäller vid enskild fakturering till fastighetsinnehavare.

Abonnemang Källsortering av matavfall

Pris per

hushåll och år (behållare upp till 75 liter per hushåll och vecka)

Pris per

hushåll och år (behållare mer än 75 liter per hushåll och vecka)

Källsortering av matavfall

1 482 kr

1 604 kr

Osorterat mat- och restavfall

1 561 kr

1 699 kr
Extratjänster för fritidshus - fastland

Tjänst

Pris

Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag
(beställs minst en dag i förväg).

223 kr per kärl/säck

och tillfälle

Hämtning av grovavfall från fastigheten. Pris per ton, minsta avgift 0,5 ton.

834 kr/ton

Hämtning av kyl och frys

200 kr/st

Fritidshus - skärgård


Storlek


Pris per år, hämtning

vid enskild fastighet

210 liter (säck)

1 676 kr

Extra säck i samband med ordinarie hämtning

223 kr

Snabblänkar

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515