Länk till startsida
Varningsmeddelande

Fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen mellan 9 augusti och 13 november. Läs mer

Varningsmeddelande

Kundservice har just nu längre handläggningstider på grund av hög belastning. Läs mer

1 januari tar SRV över ansvaret för returpapper – du märker ingen skillnad

Från årsskiftet har SRV ansvaret för att samla in och återvinna returpapper i Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn. Du som bor i kommunen märker ingen skillnad. Du lämnar, precis som tidigare, ditt returpapper på återvinningsstationerna, i ditt miljörum eller Sortera hemma-kärl.

Från och med 1 januari 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper. Istället tar kommunerna över ansvaret. Det innebär att vi på SRV samlar in och återvinner returpapper i våra fem ägarkommuner i Södertörn.

Vad innebar producentansvaret och varför upphävdes det?
Producentansvaret innebar att tidningsbranschen tidigare var ansvariga för att samla in och återvinna returpappret, samt stå för kostnaderna för det. I december 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Beslutet beror på att det säljs färre och färre papperstidningar och att tidningsbranschen därför får lägre intäkter. Istället tar kommunerna över ansvaret och kostnader för returpappershanteringen finansieras via kommunernas avfallstaxa.

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, kataloger, pocketböcker med mjuk pärm, och skrivpapper.

Boende och verksamheter i kommunerna påverkas inte
Under hösten har vi jobbat för att se till att övergången till kommunalt ansvar blir smidig och att boende och verksamheter kan fortsätta återvinna sitt returpapper precis som tidigare. I stort är det inget som ändras för den som vill lämna returpapper till återvinning. SRV kommer att samla in allt returpapper, från återvinningstationer, miljörum, verksamheter och Sortera hemma-kärl.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta som tidigare, förutsatt att de har avtal med SRV. Har de inte det behöver de teckna ett sådant avtal.

Har du synpunkter på återvinningsstationen – vänd dig till FTI
Det är fortfarande inte vi på SRV som har ansvaret för återvinningsstationerna. Det har Förpackning- och tidningsinsamlingen AB, FTI. Har du frågor, synpunkter eller bara vill se över hämtningsintervallen kan du gå in på: ftiab.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV Återvinning AB | Org.nr: 556053-7515