Länk till startsida
Varningsmeddelande

Information till dig som fått en faktura från oss. Läs mer

Kommentar till Konkurrensverkets anmälan om otillåten upphandling

Konkurrensverket anser att SRV återvinning AB har gjort en otillåten upphandling och har därför anmält SRV till förvaltningsrätten med krav om upphandlingsskadeavgift på 1,8 miljoner kronor. SRV yrkar på tekniska skäl på grund av ett exceptionellt läge och har följt regelverket inom LOU därefter.

Bakgrunden är att SRV under hösten 2021 behövde förnya sin upphandling av matavfallspåsar. Ett ramavtal fanns på plats med tre rangordnade leverantörer. De tre leverantörerna dominerar den svenska marknaden och är de enda som har kapacitet att leverera större volymer i Sverige. SRV behöver stora volymer matavfallspåsar för att verksamheten ska fungera.

På förfrågan från SRV svarade två av tre leverantörer att de inte hade kapacitet att leverera de volymer som SRV var i behov av. Den tredje leverantören sa, att de kunde leverera, men inte kunde godta de villkor om vite som stod i ramavtalet. Rådande råvarubrist på pappersmassa och marknadsläget gjorde att leverantören ansåg att det var en för stor risk.

Världsläget har gjort att efterfrågan ökat på pappersmassa, medan tillgången minskat. Eftersom leverantören var den enda i landet, som kunde leverera den vara som SRV behöver för att avfallshanteringen ska fungera, yrkade SRV på undantaget tekniska skäl inom Lagen om Upphandling (LOU). SRV tecknade ett nytt avtal med leverantören genom ett så kallat Förhandlat förfarande i enlighet med LOU.

Innan avtalet slöts informerades leverantörer i hela Europa, som lagen kräver. Informationen var tillgänglig för leverantörerna i 14 dagar. Inga frågor, kommentarer eller synpunkter inkom under perioden.

SRV bedömer att man tolkat lagstiftningen i enlighet med regelverket inom LOU.

SRV kommer nu lämna ett yttrande och avvaktar sedan förvaltningsrättens beslut.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515