Länk till startsida
Varningsmeddelande

Information till dig som fått en faktura från oss. Läs mer

Förändring av våra avgifter 2023

Kommunfullmäktige i SRVs fem ägarkommuner har fattat beslut om en ny avfallstaxa för 2023.

Förändringen av avfallsavgiften för dig med enbostads- och fritidshus:

Tjänst

Avgift 2022

Avgift 2023

Ökning

Matavfallssortering enbostadshus

2 238 kr/år

2 450 kr/år

212 kr/år (53 kr/kvartalsfaktura)

Sorterahemma enbostadshus

2 750 kr/år

2 931 kr/år

181 kr/år (45,25 kr/kvartalsfaktura)

Osorterat enbostadshus

3 156 kr/år

4 350 kr/år

1 194 kr/år (298,50 kr/kvartalsfaktura)

Osorterat fritidshus

1 686 kr/år

2 102 kr/år


Här hittar du alla våra tjänster och priser.

Därför höjer vi avgifterna
Nya skatter och högre miljökrav har inneburit ökade kostnader för hantering av avfall. Även behandlingsavgifterna som vi betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk har ökat de senaste åren. Dessutom har höjda bränslepriser och inflationen påverkat.

Det lönar sig att sortera matavfall
Våra avgifter premierar dig som värnar om miljön och sorterar ditt matavfall i bruna kärl. Glädjande nog är det många invånare i våra ägarkommuner som väljer att sortera ut matavfallet. Det är bra för både miljön och din ekonomi.

I 2023 års taxa har skillnaden mellan våra två tjänster för sortering och vår osorterade tjänst ökat ytterligare.

Här kan du byta tjänst.

Här kan du läsa avfallsföreskrifterna och den gemensamma avfallsplanen.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515