Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Visselblåsfunktion för SRV

SRV har fastställda rutiner för att hantera misstanke om eller kända oegentligheter. Dessa rutiner syftar till en skyndsam och strukturerad handläggning av ärenden som rör oegentligheter.

Följande personkategorier har möjlighet att meddela misstänkta eller upptäckta oegentligheter inom SRVs verksamhet.

Arbetstagare, volontärer, praktikanter, personer och egenföretagare som annars utför arbete under SRVs kontroll och ledning, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.

I personkategorierna omfattas även sökande och personer som inte längre är verksamma inom SRV. Informationen som lämnas i meddelandet måste dock ha sitt ursprung från personens verksamma tid hos eller med SRV.

Rapporterande personer är skyddade mot repressalier och det är möjligt att lämna ett meddelande anonymt.

Anmäl oegentligheter (Extern sida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515