Länk till startsida
Varningsmeddelande

Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer

Hjälp din sophämtare i vinter

Vintern bjuder alltid på överraskningar. Ena dagen har vi en meter snö medan den andra bjuder på störtregn. Men något som inte förändras, oavsett väder, är att vi ska hämta dina sopor.

Låt ditt kärl stå framme - vi kommer!

Under vintern kan halt väglag eller stora snömängder försvåra framkomligheten för våra sopbilar. Det kan leda till att vi blir försenade med att tömma just ditt kärl. Låt kärlen stå framme tills vi tömt dem.

Här kan du se aktuell driftinformation

Hjälp oss genom att ställa ut kärlen rätt

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kärlen blir tömningsbara, tänk på att:

 • Ställa fram ditt kärl vid tomtgräns senast 06.00 dagen för tömning.
 • Se till att det är snöröjt och sandat.
 • Se till att alla påsar ligger lösa i kärlet.
 • Ställa kärlet i gatunivå, max 1,5 meter från farbar väg, med minst 50 cm fri yta runt om (även mellan kärlen om du har fler än ett) och helt fritt ovanför.
 • I villa- och radhusområden används sopbilar som tömmer sopkärlen med en hydraulisk arm. Därför kan vi inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning.
 • För Sorterahemma behöver kärlet stå med handtaget och de stora hjulen ut mot gatan och högst 1,5 meter från körbar väg. Det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen.

Så här ställer du kärl för mat- och restavfall

Illustration hur kärlen ska stå placerade

Så här ställer du kärl för Sorterahemma

Illustration hur Sorterahemma kärlen ska placeras

Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

När det är minusgrader finns risken att blöta och fuktiga matavfallspåsar fryser fast i kärlen för matavfall. För att undvika detta vill vi dela med oss av några tips.

 • Se till att matavfallet är torrt när det stoppas ner i påsen.
 • Lufta din matavfallspåse – låt den stå i påshållaren du har fått från oss. Den hjälper till att ventilera papperspåsen.
 • Lägg använt hushållspapper i botten av matavfallspåsen som kan suga upp fukt från matavfall.
 • Lägg en dagstidning i botten av sopkärlet.
 • Är din papperspåse fuktig kan du som har det bruna matavfallskärlet använda hyllan som är monterad i kärlet. Ställ din påse på hyllan så den fryser. När det är dags att slänga nästa matavfallspåse puttar du bara ner den första.
 • Har du Sorterahemma rekommenderar vi att du ställer ut påsen någon timme innan du slänger den så den hinner frysa (ställ den så att inte fåglar kommer åt den).

Om papperspåsarna ändå har frusit fast

Du kan lossa papperspåsarna genom att stöta ett kvastskaft mot dem i kärlet .

Våra chaufförer har ingen möjlighet/ansvar att gå ut och spetta loss fastfruset avfall ur kärlet. Om avfallet är fastfruset vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

Tack för hjälpen!

Kundtjänst ikon

KUNDSERVICE

E-post

kundservice@srvatervinning.se

Telefon

0200-26 46 00

E-post besvaras under normala omständigheter inom 24 timmar.

Uppdaterad

Följ SRV:

© SRV återvinning AB | Org.nr: 556053-7515